Χρήσιμα Αρχεία

e-Astypalea

Περιεχόμενα

Οδηγός Χρήσης

Οδηγός Χρήσης για την Δράση επιδότησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, δίκυκλων, τρίκυκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια.

Προβολή Οδηγού

Τεύχος Απαιτούμενων Δικαιολογητικών

Απαιτούμενα Δικαολογητικά Υποβολής για την Δράση επιδότησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, δίκυκλων, τρίκυκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια.

Προβολή Εγγράφου

Υπόδειγμα Υπεύθυνων Δηλώσεων

Υπόδειγμα Υπεύθυνων Δηλώσεων για την Δράση επιδότησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, δίκυκλων, τρίκυκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια.

Προβολή Εγγράφου

Eνδεικτική λίστα επιλέξιμων φορτιστών

Eνδεικτική λίστα επιλέξιμων φορτιστών για την Δράση επιδότησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, δίκυκλων, τρίκυκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια.

Προβολή Εγγράφου

Ενδεικτική Λίστα Επιλέξιμων Οχημάτων Τύπου L

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ L για την Δράση επιδότησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, δίκυκλων, τρίκυκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια.

Προβολή Εγγράφου

Επιλέξιμα ηλεκτρικά ΙΧ/ΤΑΞΙ/Φορτηγά

Επιλέξιμα ηλεκτρικά ΙΧ/ΤΑΞΙ/Φορτηγά για την Δράση επιδότησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, δίκυκλων, τρίκυκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια.

Προβολή Εγγράφου

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρικών Ποδηλάτων

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρικών Ποδηλάτων για την Δράση επιδότησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, δίκυκλων, τρίκυκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια.

Προβολή Εγγράφου

Τροποποίηση ΚΥΑ Δράσης

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/78654/257/2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης “e-Astypalea”, (Β’ 3961)

Προβολή Εγγράφου