Χρήσιμα Αρχεία

Κινούμαι Ηλεκτρικά Β' κύκλος

Περιεχόμενα

Οδηγός Χρήσης

Οδηγίες Υποβολής αίτησης συμμετοχής στην Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Β' Κύκλος

Προβολή Οδηγού

Ενδεικτική Λίστα Επιλέξιμων Επιβατικών IX & Επαγγελματικών Οχημάτων (BEV) κατηγοριών Ν1/Μ1

Ενδεικτική Λίστα Επιλέξιμων Επιβατικών IX & Επαγγελματικών Οχημάτων (BEV) κατηγοριών Ν1/Μ1 για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Β’ Κύκλος

Προβολή Εγγράφου

Ενδεικτική Λίστα Επιλέξιμων Οχημάτων Τύπου L

Ενδεικτική Λίστα Επιλέξιμων Οχημάτων Τύπου L για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Β' Κύκλος

Προβολή Εγγράφου

Ποσοστά Επιδότησης - Δικαιούχοι

Ποσοστά Επιδότησης και Δικαιούχοι για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Β’ Κύκλος

Προβολή Εγγράφου

Τεύχος Απαιτούμενων Δικαιολογητικών

Απαιτούμενα Δικαολογητικά Υποβολής για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Β' Κύκλος.

Προβολή Εγγράφου

Λίστα επιλέξιμων φορτιστών

Λίστα επιλέξιμων φορτιστών για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Β' Κύκλος.

Προβολή Εγγράφου

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρικών Ποδηλάτων

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρικών Ποδηλάτων για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Β' Κύκλος.

Προβολή Εγγράφου

Τεχνικές Προδιαγραφές Σημείων Επαναφόρτισης

Τεχνικές Προδιαγραφές Σημείων Επαναφόρτισης για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Β' Κύκλος.

Προβολή Εγγράφου